Discount Linens 800-233-2132

T-180 King Flat Sheet. Elite. White. No Iron. 108″ x 110″ @$86.95/Dozen. 2 Dozen/Case. Imported

$173.95

T-180 King Flat Sheet. Elite. White. No Iron. 108″ x 110″ @$86.95/Dozen. 2 Dozen/Case. Imported