Discount Linens 800-233-2132

Tub Mat. Diamond Crown. 100% Cotton. White. 9.0 Lbs. 20″ x 30″. $37.50/Dozen. 5 Dozen/Case. First Quality. Our Best Quality.

$187.50

Tub Mat. Diamond Crown. 100% Cotton. White. 9.0 Lbs. 20″ x 30″. $37.50/Dozen. 5 Dozen/Case. First Quality. Our Best Quality.